dnd, d&d dungeons and dragons
 
Wiking Szczecin - imprezy na orientację
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ PZOS ˇ PZRS ˇ IOF ˇ KInO ZG PTTK ˇ RKInO PTTK ˇ SKLEPIK ˇ Logowanie poczta ˇ Forum ˇ Fort Gerharda Świnoujście ˇ Szczecińska Drużyna Wikingów ˇ CENTRUM SŁOWIAN I WIKINGÓW ˇ ˇ SZCZECIN KAYAK FESTIVAL 2011
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Translate site

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szybki kontakt
2070164 - Prezes MKS
My status skype - Prezes MKS

GSM - 0501036860 wiking@wiking.szczecin.pl

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
PORTALoff
NASZ KLUBoff
DO POBRANIAoff
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Rywalizacje 2010


Wyniki drużynowe 2007
Wyniki drużynowe 2008
Wyniki drużynowe 2009
Wyniki drużynowe 2010
Wyniki drużynowe 2011


Wyniki drużynowe 2007
Wyniki drużynowe 2008
Wyniki drużynowe 2009
Wyniki drużynowe 2010
Wyniki drużynowe 2011


Wyniki indywidualne 2009
Wyniki indywidualne 2010
Wyniki indywidualne 2011
NIEUSTAJĄCY RANKING
więcej ...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Ostatnie Artykuły
Historia Wikinga czy...
Jak pływa się kajaki...
Puchar Odry 2010 ...
Relacja z "Pod Prąd"...
Oto zwycięzcy kajako...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Zapraszamy do udziału

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Statystyki
Dotychczas nasz serwis odwiedziło
Internetowe liczniki
użytkowników
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
NAJBLIŻSZA IMPREZA WIKINGA - XXIV Parkowa Impreza na Orientację "WIOSNA" - Cztery Pory Roku
Park Kasprowicza - Amfiteatr, 17.03.2012 rok

impreza klasyfikowana do rywalizacji Pucharu Szczecina 2012 oraz miejskiego konkursu na najciekawszą turystycznie szkołę.

Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 10:50 w amfiteatrze – Park Kasprowicza. Trasa rozstawiona jest na terenie Parku Leśnego parku. Teren bezpieczny, ograniczony ulicami i terenem parku. Obowiązuje kategoryczny termin zgłoszeń. Zapoznaj się z szczegółowym regulaminem imprezy.

Zgłoszeni:
TO:
Szkoła Podstawowa nr 16 Szczecin - 12osób + kiełbaski (START)
Szkoła Podstawowa nr 14 Szczecin - 20 osób (START)
Szkoła Podstawowa nr 18 Szczecin - 12 osób + kiełbaski (START)

TD:
Gimnazjum nr 29 Szczecin - 15 osób (START)
Gimnazjum nr 18 Szczecin - 12 osób (PRZELEW)
Gimnazjum nr 14 Szczecin - 4 osoby (PRZELEW)
Gimnazjum nr 3 Szczecin - 9 osób (START)
Katolickie Gimnazjum Szczecin - 27 osób+1 kiełbaska(PRZELEW)

TM/OPEN:

SZKOLENIE:
Szkoła Podstawowa nr 23 Szczecin - 15 osób (START)
Liceum Ogólnokształcące nr 11 Szczecin - 4 osoby+kiełbaski (PRZELEW)

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępny --> TUTAJ wersja MS WORD
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępny --> TUTAJ wersja PDF
Nowy regulamin Pucharu Szczecina 2012 --> TUTAJ wersja MS WORD
Plan imprez 2012 dostępny --> TUTAJ wersja MSWORD
Pozostałe - "Regulaminy imprez w regionie".

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
NAJBLIŻSZA IMPREZA WIKINGA - XII PRIMAAPRYLISOWY RAJD NA ORIENTACJĘ "ALE JAJA" CZYLI W POSZUKIWANIU PAPRYKAszA :)
Głębokie, 01.04.2012 rok

impreza klasyfikowana do rywalizacji Pucharu Szczecina 2012 oraz miejskiego konkursu na najciekawszą turystycznie szkołę.

1 kwietnia to czas uśmiechu i zabawy. My również przygotowaliśmy dla Was troszkę zabawy w naszym rajdzie pod hasłem „ALE JAJA”. Zespoły szkolne, złożone z grup 10-15 osobowych startują wraz z opiekunem na prostą trasę na orientację z zadaniami jak najbardziej „jajowymi”. Oceniamy zarówno sposób pokonania trasy jak i wykonywanie zadań oraz pomysły własne grupy. Starty grup o wyznaczonych przez organizatora godzinach od 10:30 do 12:00 (co 5 minut). Dojazd do jeziora autobusami linii 103,106 oraz tramwajami linii 1,9. Dojście z przystanku na miejsce zbiórki około 10 minut. Meta umiejscowiona jest w miejscu startu. Opłata startowa od 6,00 osoba

Zgłoszeni:
godz. 10:30
godz. 10:35
godz. 10:40
godz. 10:45
godz. 10:50
godz. 10:55
godz. 11:00
itd ...

Aby zwiększyć punktację drużyny, mile widziane są gadżety rybne oraz posiadanie gumofilców, zegarków na szyi, dwóch worków ze śmieciami (nie domowymi) oraz inne wszelakie i wesołe dziwacta, pieśni i okrzyki. A WSZYSTKO PO TO ABY ODNALEŹĆ „PAPRYKASZA” !!!!

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępny --> TUTAJ wersja MS WORD
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępny --> TUTAJ wersja PDF
Nowy regulamin Pucharu Szczecina 2012 --> TUTAJ wersja MS WORD
Plan imprez 2012 dostępny --> TUTAJ wersja MSWORD
Pozostałe - "Regulaminy imprez w regionie".

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Rodzinne InO
Jak co roku, zgodnie z tradycj? zapraszamy do udzia?u w naszym „Prezencikowym” marszu na orientacj?, ktďż˝ry odb?dzie si? 16 grudnia 2006 roku. Jest to jedyna impreza tego rodzaju w Szczecinie. Dru?yny w sk?adzie 9-15 osďż˝b startuj? wraz z opiekunem maj?c za zadanie pokonanie za pomoc? mapy i kompasu trasy oraz zada? specjalnych przygotowanych przez organizatorďż˝w. Od uczestnikďż˝w wymagane jest posiadanie du?ej dozy humoru oraz ch?ci pokonania trasy. Po raz pierwszy „Prezencik” odb?dzie si? w Puszczy Wkrza?skiej. Dru?yny startuj? z przed Szko?y Podstawowej nr 21 w Szczecinie ul. Jaworowa – osiedle G??bokie. Meta znajduje si? rďż˝wnie? na terenie SP nr 21. D?ugo?? trasy oko?o 5 kilometrďż˝w. Wiek uczestnikďż˝w od 10 lat do niesko?czono?ci. Starty co 10 minut. Regulamin do pobrania w >>> w pobieralni. Zapoznaj si? z list? zg?osze? i godzinami startďż˝w >>> wi?cej .
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Wyniki imprez, rywalizacje, puchary ...
18 listopada 2006 roku odby?a si? II Jesienna Impreza na Orientacj? w Gryfinie. Organizatorem imprezy by? Gryfi?ski Dom Kultury w Gryfinie - Ko?o Turystyczne. S?dzi? G?�wnym imprezy by? Robert Filipski PInO 342. Impreza odbywa?a si? w kategorii pocz?tkuj?cych i zaawansowanych. Wyniki do pobrania >>> tutaj. dzi?kujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne imprezy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Wyniki imprez, rywalizacje, puchary ...
Uda?o si? wreszcie stworzy? protok�? z XVIII Imprezy na Orientacj? "Zepsute Kompasy", kt�ra odby?a si? na Arkonce w dniu 11 listopada 2006 roku. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy za? wszystkich zapraszamy na kolejne imprezy 18 i 19 listopada oraz w grudniu. Wszystkie protoko?y w tym z "Zepsutych..." znajdziecie tutaj :).

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Zarządzenia KInO ZG PTTK
Szkolenie Specjalistyczne Przodownik�w
Imprez na Orientacj? PTTK
w roku 2006
informacja wst?pna

Kurs Przodownikďż˝w Imprez na Orientacj? , organizowany przez Komisj? INO ZG PTTK oraz Regionalny Oddzia? PTTK w Cz?stochowie , odb?dzie si? w tym roku w dniach 17 – 19.11.2006 w Siedlcu k. Janowa w powiecie cz?stochowskim.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nasze sukcesy
Ju? czwarty rok z rz?du w og�lnej klasyfikacji Pucharu Polski TJ`�w dwa pierwsze miejsca przypad?y TJ`om ze Szczecina. Poni?ej prezentuj? nieoficjaln? jeszcze pierwsz? pi?tk? klasyfikacji:

1. ?WIERCZY?SKI Hubert - Szczecin
2.
BAKRI Paulina - Szczecin
2. MALINOWSKI Piotr
4. KABU?A Dobromir
5. LUCIMA Mariusz
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nasze sukcesy
W dniach 10-11.11.2006 r. w Kornowacu odby?a 8 runda Pucharu Polski w MnO. W TJ`ach Szczecin reprezentowali: Paulina Bakri i Hubert ?wierczy?ski, a w TS`ach: Marcin Hoffmann i Zygmunt Karwowski.
Po I etapie TJ`y by?y zajmowa?y 3 miejsce i traci?y a? 183 punkt�w przeliczeniowych do prowadz?cego. Ale dzi?ki wielkiej ch?ci wygrania zar�wno Domino jak i ca?ego PP, TJ`y nadrobi?y na dw�ch etapach nocnych oko?o 400 przeliczeniowych, co wystarczy?o na wygranie 19 Domina. TS`om niestety ju? tak dobrze nie sz?o i zaj?li dopiero 16 miejsce.

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
ZHP Chorągiew Zachodniopomorska zaprasza
Zwi?zek Harcerstwa Polskiego, Chor?giew Zachodnio-Pomorska oraz MKS "Wiking" zapraszaj? do udzia?u w IV Otwartej Imprezie na Orientacj? o Puchar Komendanta Chor?gwi Zachodnio-Pomorskiej ZHP’2006 - Parkowy Bieg na Orientacj?. Serdecznie zapraszamy wszystkich, szczegďż˝lnie poczatkuj?cych ktďż˝rzy chc? zobaczy? co to jest orientacja i pozna? podstawy imprez na orientacj? >>>wi?cej informacji .

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Gryfino zaprasza
Zbi�rka uczestnik�w na ?cie?ce rowerowej do jeziora We?ty? (tradycyjne miejsce na pocz?tku lasu) nieopodal ul. Artyleryjskiej o godzinie 11.00. Doj?cie na miejsce start�w ulic? Armii Krajowej od przejazdu kolejowego w kierunku na Wir�w. Czas doj?cia oko?o 20 minut. Dla mniej zorientowanych zapraszamy do Gryfi?skiego Serwisu Internetowego www.gryfino.pl i tam umieszczona jest po lewej stronie g�rnego menu mapa miasta. meta umiejscowiona jest w miejscu startu. Planowane starty oko?o 11:15, za? zamkni?cie mety ok. 14.00 . >>> Wi?cej informacji
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Marsze na Orientację
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w XVII Zawodach na Orientacj? "ZESPUTE KOMPASY".
Zbiďż˝rka uczestnikďż˝w na parkingu le?nym przy ulicy Miodowej o godz. 10:45 (kierunek G??bokie-Osowo, na przeciw le?niczďż˝wki. Doj?cie z p?tli tramwajowo-autobusowej linii 1,9,103,106 – oko?o 10 minut). Meta umiejscowiona jest w miejscu startu. Przewidywana godzina startu 11.00 za? zamkni?cie mety przewidziane jest na godzin? 14.15. Kategoria biegowa jest form? treningu dlaďż˝ uczestnikďż˝w ?redniozaawansowanych.
O stopniu zaawansowania decyduje organizator.�Informacje pod numerem
0501036860 e-mail: ino@szczecin.pttk.pl .

Pobierz regulamin XVII ZnO "Zepsute Kompasy" i do zobaczenia.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nasze sukcesy
PE?EN SUKCES ZAR�WNO W TJ`ach JAK I W TS`ach.

Paulina Bakri razem z Hubertem ?wierczy?skim wygrali w kat. TJ. W TS`ach: Edward Fudro(Police), kt�ry startowa? razem z Waldemarem Fijorem(Toru?)�byli 5, natomiast Marcin Hoffmann i Zygmunt Karwowski zajeli 9 miejsce.

Wszystkim gratuluje i ?ycz? dalszych sukces�w.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Informacje ogólne
Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za przybycie na imprez?. ??cznie uczestniczy?o 106 uczestnik�w w obydwu kategoriach. Zwyci?zcami naszej imprezy by?y reprezentacje: 1 msc. Gimnazjum nr 16 w Szczecinie- Pawe? Gumny, Jan Kreft, Natalia Postawa, 2 msc. Gimnazjum nr 9 w Szczecinie - Justyna Wrona, Klaudia Szumielewicz, Ola Pichulska, 3 msc. Zesp�? Szk�? nr 1 im Noblist�w Polskich z Pyrzyc - Dawid Makowski, Piotr Kopciewicz, Marcin Hornatkiewicz.
Serdecznie zapraszamy na nast?pne imprezy na orientacj?. Zapraszamy do komentarzy o imprezie oraz za?o?enia swojego konta w naszym serwisie. Do zobaczenia na szlaku. Wi?cej informacji ...

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Strona 36 z 39 << < 33 34 35 36 37 38 39 >
dnd, d&d dungeons and dragons
 
Bannery
Google
 

Click for Szczecin, Poland Forecast Kliknij i wspomóż biedne dzieci

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Odznaki i książeczki - SKLEPIK TURYSTYCZNY

Sprzedaż książeczek i odznak turystyki pieszej, imprez na orientację, turystyki górskiej już od 2,80 za sztukę. Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą.

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Najnowszy film


tytuł "Mała opowieść cz.1 Biwak w Czaplinku 2008".


tytuł "Kto obrazi Filipusa - ZGINIE !!". Biwak w Wolinie - 2008 rok

więcej filmów ...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Ostatnio dodane
Podsumowanie Pucharu Odry 2010 - 11.09.2010
Podsumowanie I Kajakowy Rajd na Orientację "DABSKI AZYMUT" - 11.09.2010
I Kajakowy Rajd na Orientację "DABSKI AZYMUT" - 11.09.2010 r. Kat. TS
I Kajakowy Rajd na Orientację "DABSKI AZYMUT" - 11.09.2010 r. Kat. TS
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Załóż konto
Jeśli chcesz założyć konto na Allegro, zrób to wchodząc przez poniższy odnośnik. Serdecznie dziękujemy.
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!

Koszulki ?? Czemu nie :)

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © 2000-2006 HKT "AKINAKES", 2002-2011 MKS "WIKING" - Szczecin,
Wykonanie strony Wiking Webdesign Team: Robert Filipski, Michał Ryczańczyk,