Nowy statut i nowy Zwi?zek
Dodane przez Prezes dnia Kwiecie˝ 09 2006 02:13:15
Nowy Statut PZOS przyj?ty przez delegat´┐Żw na KNZD. Za przyjeciem wypowiedzia?o si? 57 delegat´┐Żw, 1 osoba by?a przeciwna. Zarz?d PZBnO (PZOS) dzi?kuje Komisji Statutowej, wszystkim osobom pracuj?cym nad ostatecznym kszta?tem Statutu oraz delegatom za przybycie na Zjazd.
Statut PZOS

W ten spos´┐Żb zmieniona zosta?a nazwa z Polskiego Zwi?zku Biegu na Orientacj? na Polski Zwi?zek Orientacji Sportowej. Jednoczesnie informujemy, ?e zmieniona zosta?a siedziba PZOS. Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres: Al. Jerozolimskie 30 lokal 21; 00-024 Warszawa. Numery telefon´┐Żw bez zmian, aktywne b?d? od po?owy kwietnia. Rozmowy prosimy kierowa? na tel kontaktowe:
Prezesa p. Tadeusza Patejko tel 022 628 36 63, kom. 501-177-283
Dyrektora Biura p. J´┐Żzefa Kmieci?skiego kom. 505-631-218